Овик Антонян

 

"Материнство" - бумага /масло 60х50

 

назад